fbpx

Arkitekttegnede boliger stiger mest i verdi

KAAK Bolig har fokus på hvilke merverdier arkitekttegnede boliger tilfører sine eiere. KAAKs grunnlegger Geir Nygaard og arkitektpartner Viktor Johansen har i snart 20 år skapt verdier for sine kunder. 

I Bekkesvevegen 54 i Hamar har de utviklet et atriumprosjekt de mener er en attraktiv investering i tillegg til at boligene vil gi sine eiere daglige doser «hverdagslykke».

– Min rolle som arkitekt er å tilføre mest mulig livskvalitet og bo-opplevelser ut av tomt og forutsetninger. Lykkes jeg med dette blir arkitekturen et privilegert sted å oppholde seg – et fantastisk sted å bo. Historien har vist at gode designboliger blir investeringer med potensiale til å utvikle seg raskere enn resten av markedet, uttaler Viktor.

– I Norge er boligen folks viktigste investering og sparing, og dette aspektet fortjener mer oppmerksomhet. Heldigvis erfarer markedet stadig at arkitektprosjekter med sterk markedsappell gir eieren en raskere verdiutvikling enn boligmarkedet generelt. Hvor mye høyere vil avhenge av tomtens beliggenhet og øvrige kvaliteter.

Boliger fra KAAK koster litt mer fordi de har en sjelden kvalitet og standard på interiør, eksteriør, hage og fellesområder. Du unngår kostbare tilvalg fordi du neppe vil savne noe. «Alt» er inklusive. Og, når du selger boligen din vil du oppdage at verdien på din bolig har steget vesentlig mer enn andre i nabolaget.

KAAK - Arkitekttegnede boliger stiger mest i verdi

Arkitekt Viktor Johansen og KAAKs Geir Nygaard arbeider tett med alle detaljer i prosjektene.

For de fleste er den daglige «bo-gleden» viktigst, men vårt råd til folk som vurderer kjøp er at de bør ha større fokus på boligenes fremtidige annenhåndsverdi. Eier man en unik og attraktiv arkitekttegnet bolig kan man forvente en raskere verdistigning enn markedet generelt. Den er «one of a kind» i et marked med stadig økende etterspørsel etter nye, unike boliger med god beliggenhet og standard.

KAAK - Arkitekttegnede boliger stiger mest i verdi

– At arkitekttegnet lønner seg er helt i tråd med økonomisk teori. Denne type hus er sjeldne og etterspurt. Selv om husene er kostbare, finnes det som regel et tilstrekkelig antall kjøpere med nødvendig betalingsevne. Kombinasjonen av høy etterspørsel og et begrenset tilbud resulterer i at prisene relativt sett vokser mer enn markedet. I et marked preget av vekst, velstand og lave renter, slik vi har i Norge, vil denne virkningen forsterke seg i takt med velstandsutviklingen, sier Geir.

ATRIUMHUS OVER TAKST.
Prosjektet i Bekkesvevegen er et eksempel på at arkitektur, uteområder og innvendige kvaliteter som utgjør en helhet som markedet på Hamar knapt har opplevd. I tillegg er «ATRIUMHUS» en populær boligtype på Hamar. Senest i februar 2021 ble det i Maths Pedersens gate omsatt et atriumhus for mer enn 1 MNOK over prisantydning. Mesteparten av husets areal var original 1968-standard. Budrunden og transaksjonen forteller mye om atriumhusenes popularitet og posisjon på Hamar. Det er svært kostbart å rehabilitere og KAAK anbefaler som regel folk å kjøpe nytt – det lønner seg.

Del denne artikkelen med venner