fbpx

Kubikkmeter vs kvadratmeter

KAAK mener at romfølelse er undervurdert. Økes takhøyden med en halvmeter får boligen en merverdi som vanskelig kan oppnås på en annen måte. Og, økte himlingshøyder er ikke noe nytt. De fleste gamle bygårder har 3-4 meter opp til taket. 

Takhøyden er alltid et viktig utgangspunkt for KAAKs arkitekt, Viktor Johansen. Bo-opplevelsen blir i en helt annen divisjon når man bare legger på 20-30 cm. I hovedetasjene i Bekkesvevegen er det 2,88 meter opp til himling. Det gir en helt annen opplevelse sammenlignet med andre boliger på 130-140 kvadratmeter som er til salgs. Folk som kommer fra enebolig opplever ofte disse som «trange». Vi anbefaler folk å ha søkelys på dette når man er på visning eller kjøper bolig som ikke er bygget.

De fleste som er i KAAKs visningshus sier at «virkeligheten er bedre enn bildene», og at boligen virker vesentlig større enn gulvarealet tilsier. Det som er sannheten er at den ER større, men vi har ikke boligstandarder som måler en boligs kubikkinnhold. Det burde vi hatt. Men god romfølelse skapes av mer enn himlingshøyde. 

Store vinduer og «gjennomlys» bidrar også til boligens romfølelse fordi du opplever rikelig med dagslys og verdifull kontakt med hagen. Litt forenklet mener vi at du får en romslig bolig uten å betale for dyre (ekstra) kvadratmetere. I stedet betaler du for takhøyden, men kan trøste deg med at det er vesentlig rimeligere enn å øke gulvarealet.

KAAK sparer også gulvareal ved å utnytte hulrom i bygningen. Integrering av skap, hyller og funksjoner i vegg, under trapp og bak peis er eksempler på dette. I sum innebærer dette at en 141 kvadratmeter stor bolig fra KAAK vil oppleves 20-30 % større enn andre boliger med tilsvarende gulvareal.

 

 

Del denne artikkelen med venner